Talkie AB Terms and Conditions

1.     Allmänt:

Talkie AB (”företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller chatbot-tjänster (”tjänsterna”) till kunder (”kunderna”) enligt följande villkor och bestämmelser (”villkoren”). Genom att använda våra tjänster accepterar du villkoren. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan förvarning, men sådana ändringar kommer inte att påverka befintliga avtal med våra kunder.

2. Tjänster Vi tillhandahåller: chatbot-tjänster som utvecklas och underhålls av oss eller våra partners. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att tjänsterna är tillgängliga och fungerar korrekt, men vi kan inte garantera oavbruten eller felfri drift. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller begränsa tillgången till tjänsterna när som helst och utan förvarning.  

3. Abonnemang: Vi erbjuder abonnemang på våra tjänster, vilka kan vara årliga, månatliga eller på annan grund. Abonnemangsavgifterna kan variera beroende på den valda planen och andra faktorer som vi bestämmer. Kunden ansvarar för att betala abonnemangsavgifterna i enlighet med det valda abonnemanget och den avtalade betalningsperioden.

4. Användning: Kunden ansvarar för att använda tjänsterna på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Kunden ska inte använda tjänsterna för att kränka någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, eller för att skicka eller publicera olagligt, stötande eller skadligt material. Kunden ska inte heller försöka omgå eller störa tjänsternas säkerhet eller prestanda.  

5. Intellektuell egendom: Alla immateriella rättigheter till tjänsterna tillhör företaget eller våra partners. Kunden får endast använda tjänsterna enligt dessa villkor och har ingen rätt att kopiera, ändra, distribuera eller på annat sätt utnyttja tjänsterna utan vårt eller våra partners skriftliga tillstånd. Ansvarsbegränsning Företaget och våra partners ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada, inklusive förlorad vinst eller intäkter, som kan uppstå på grund av användningen av tjänsterna eller tillgängligheten av tjänst

6. Ansvarsbegränsning: Företaget och våra partners ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada, inklusive förlorad vinst eller intäkter, som kan uppstå på grund av användningen av tjänsterna eller tillgängligheten av tjänstTalkie’s use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.” Note that apps distributed on Google Play are also subject to the Google Play Developer Distribution Agreement.