Sekretesspolicy för Talkie AB

Vi på Talkie AB värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter.

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats www.Talkie.se. Genom att använda våra tjänster och besöka vår webbplats samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Insamling av personuppgifter:
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till: Namn, kontaktinformation och annan identifierbar information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig för att använda våra tjänster, kontaktar oss via vår webbplats eller på annat sätt kommunicerar med oss. Teknisk information, såsom IP-adresser, webbläsartyp, operativsystem, språkinställningar och webbplatser du besöker före och efter att du använder våra tjänster. Användningsinformation, inklusive information om hur du använder våra tjänster, dina preferenser och inställningar.

Användning av personuppgifter:
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, hantera ditt konto, behandla betalningar, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och för att skydda våra rättigheter och intressen. Vi kan också använda dina personuppgifter i anonymiserad och aggregerad form för statistiska ändamål.

Skydd av personuppgifter:
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst och andra obehöriga behandlingar. Vi begränsar också åtkomsten till dina personuppgifter till våra anställda och auktoriserade samarbetspartners som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Delning av personuppgifter:
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och intressen. Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att analysera användning av våra tjänster. Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies eller att varna dig när cookies används. Vänligen notera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du blockerar cookies.